alergologia.biz.pl

Wydawca

Instytut Dermatologii sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 294A
31-334 Kraków

Zamówienia, reklamy: tel. 12 416 62 62

Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku

Redaktor naczelny: dr hab. med. Radosław ¦piewak