alergologia.biz.pl

Nota prawna

Serwis przeznaczony dla lekarzy.

© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone!

Treść i forma niniejszego opracowania stanowią utwór chroniony prawem autorskim. Właściciel praw autorskich udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne wykonanie jednej kopii elektronicznej (plik) lub papierowej (wydruk) niniejszego dzieła i korzystanie z niej wyłącznie w celach osobistych nie noszących znamion działalności komercyjnej, w tym dydaktycznej i szkoleniowej. Powyższa zgoda udzielona jest wyłącznie pod warunkiem nie wprowadzania jakichkolwiek zmian do utworu (w tym usuwania informacji o autorach oraz własności praw autorskich). Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego utworu w celach komercyjnych (w tym edukacyjnych), wykorzystywanie fragmentów lub całości niniejszego utworu w innych publikacjach, serwisach internetowych, a także jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby prawne, firmy i instytucje wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Wykluczenie odpowiedzialności

Autorzy oraz Wydawca utworów udostępnianych w niniejszym serwisie dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego korzystając z informacji zawartych w portalu alergologia.biz.pl zawsze należy konfrontować je z innymi źródłami.

Opublikowane informacje nie stanowią porady lekarskiej, zaświadczenia lekarskiego, ani opinii biegłego. Nie prezentują oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autorów w chwili pisania utworu. Rozpoznanie choroby i dobór właściwego leczenia są możliwe wyłącznie po osobistym zbadaniu chorego przez lekarza odpowiedniej specjalności. Swoich decyzji na temat wyboru i sposobu przeprowadzenia diagnostyki i leczenia chorób lekarz nie powinien opierać na informacjach z jednego źródła, lecz zawsze je weryfikować i konfrontować z innymi dostępnymi informacjami. Wydawca czasopisma alergologia.biz.pl oraz Autorzy zamieszczonych tekstów wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji.