alergologia.biz.pl

Radosław Śpiewak / Testy płatkowe / alergologia.biz.pl / jesień 2009 / tom 1 / numer 1 / strony e1-e10 /
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / Jak cytować

2. Wykrywanie alergii kontaktowej

"Złotym standardem" w diagnostyce alergii kontaktowej są testy płatkowe (patch tests, PT). Wykonanie testów płatkowych polega na aplikacji na skórę określonej ilości haptenu na 48 godzin i obserwacji reakcji skórnej po 2, 3 i 4 dniach. Dodatkowy odczyt po 7 dniach może ujawnić 10% odczynów dodatnich, które we wcześniejszych odczytach były ujemne. W swojej istocie test płatkowy polega na wywołaniu ACD w ściśle kontrolowanych warunkach i na bardzo ograniczonej powierzchni skóry (mniej niż 1 cm2). Pojawienie się odczynu zapalnego (czyli reprodukcja wyprysku) w miejscu aplikacji potwierdza nadwrażliwość badanego na dany hapten (Ryc. 1). Wykonanie testów płatkowych u chorych na wyprysk znamiennie zmniejsza koszty leczenia, poprawia jakość życia, a ponadto zwiększa odsetek chorych, u których możliwe jest ustalenie ostatecznego rozpoznania, skracając ponad 20-krotnie przeciętny czas oczekiwania na rozpoznanie.

Ryc. 1. Skala oceny nasilenia testów płatkowych (por. Tab. III)

Skala oceny nasilenia testów płatkowych

Przedruk z: Śpiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008; 1: 42-51. © Radosław Śpiewak
  1. Alergia kontaktowa
  2. Wykrywanie alergii kontaktowej
  3. Wskazania do testów płatkowych
  4. Dobór substancji testowych
  5. Wykonanie testów płatkowych
  6. Odczytywanie testów
  7. Istotność kliniczna testu płatkowego
  8. Piśmiennictwo
  9. O autorze
  10. Wersja do druku (pobieranie pliku PDF)

Strony: < Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Następna >