alergologia.biz.pl

Radosław Śpiewak / Testy płatkowe / alergologia.biz.pl / jesień 2009 / tom 1 / numer 1 / strony e1-e10 /
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / Jak cytować

4. Dobór substancji testowych

U każdego chorego z podejrzeniem ACD należy wykonać testy płatkowe z Europejską Serią Podstawową (European Baseline Series, EBS). Lista haptenów w EBS jest okresowo weryfikowana i modyfikowana stosownie do aktualnych trendów epidemiologicznych. Ostatnia modyfikacja miała miejsce w marcu 2008 - dodano wówczas Mieszankę zapachową II oraz Lyral, rozszerzając zakres EBS do 28 substancji testowych. Należy podkreślić, że aktualnie znamy ponad 3500 haptenów środowiskowych, na które ludzie mogą się uczulać. EBS określa zatem zaledwie minimum diagnostyczne, obejmujące substancje uczulające najczęściej. W wielu krajach lista testowanych substancji jest dodatkowo rozszerzana, na przykład seria włoska obejmuje 39, brytyjska 41, a północnoamerykańska seria podstawowa - aż 65 substancji testowych. W opinii autora, w warunkach polskich Europejska Seria Podstawowa powinna być uzupełniona co najmniej o pallad i propolis. Pallad - obok niklu - jest jednym z najczęstszych dodatków do złota jubilerskiego, a jako metal przejściowy o strukturze atomowej i właściwościach chemicznych zbliżonych do niklu, cechuje się podobnym potencjałem uczulającym. Propolis pod względem częstości uczuleń u dzieci ustępuje miejsca tylko niklowi, alergia na tę substancję jest również częsta u dorosłych. Oprócz testów z EBS, w każdym przypadku należy rozważyć dodatkowo testy z haptenami dobranymi indywidualnie na podstawie wywiadu oraz obrazu klinicznego choroby, przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze. Jednorazowy test "T.R.U.E.", choć łatwy w wykonaniu i w związku z tym pozornie atrakcyjny dla początkujących alergologów, ma ograniczoną przydatność, w związku z brakiem bardzo istotnych klinicznie i epidemiologicznie haptenów. Skład haptenów jest sztywno ustalony (niemożność dodania substancji istotnych dla danego chorego), co wynika prawdopodobnie z faktu zarejestrowania testu "T.R.U.E." jako "leku". Zapewne w założeniu posunięcie to miało przynieść producentowi przewagę marketingową nad innymi wytwórcami materiałów do testów płatkowych, jednak okazało się "strzałem we własną stopę". W opinii ekspertów lekowa rejestracja testów płatkowych to nieporozumienie (testy płatkowe nie służą wszak do leczenia), zaś restrykcyjna i kosztowna procedura rejestracji doprowadziła do "zamrożenia" serii "T.R.U.E." tak, że nadal odzwierciedla ona sytuację epidemiologiczną panującą w Skandynawii w 1992 roku, i nie uwzględnia zmian wprowadzanych w ciągu ostatnich 20 lat przez europejskie gremia ekspertów (Tabela II).

Tab. II. Skład serii "T.R.U.E." a aktualnie obowiązująca Europejska Seria Podstawowa

Substancja testowa "T.R.U.E." Europejska Seria Podstawowa 2008
Mieszanina czarnej gumy Obecna Wycofana w 1995 roku i zastąpiona przez istotnie uczulającą N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodwuaminę
Mieszanina pochodnych węglowych Obecna Wycofana w 1988 roku
Dichlorowodorek etylenodiaminy Obecna Wycofany w 1995 roku
Mieszanina chinolin Obecna Wycofana w 1995 roku i zastąpiona przez istotnie uczulający kliochinol
N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodwuamina (IPPD) Brak Wprowadzona w 1995 roku zamiast mieszaniny czarnej gumy
Kliochinol Brak Wprowadzona w 1995 roku zamiast mieszaniny chinolin
Prymina Brak Wprowadzona do serii podstawowej w 1984 roku; uczulenie wykrywane u ok. 1% testowanych
Metylodibromoglutaronitryl Brak Wprowadzony do serii podstawowej w 2005 roku; uczulenie wykrywane u 1-4% testowanych
Mieszanka seskwiterpenów laktonowych Brak Wprowadzona w 1995 roku
Mieszanka zapachowa II Brak Wprowadzona w 2008 roku; uczulenie wykrywane u ok. 5% testowanych
Lyral Brak Wprowadzona w 2008 roku; uczulenie wykrywane u ok. 1,5-3% testowanych
Tiksokortol Brak Wprowadzony w 2000 roku
Budezonid Brak Wprowadzony w 2000 roku
Benzokaina Brak Obecna; uczulenie wykrywane w 1% populacji generalnej oraz u 5% chorych na wyprysk
Tiomersal Obecny Nieobecny; od ponad 15 lat wiadomo, że dodatnie wyniki są efektem ubocznym szczepień (tiomersal jest konserwantem szczepionek) i nie mają znaczenia klinicznego
Mieszanina kain Obecna Nieobecna; w EBS obecna jest benzokaina
Alkohole wełny (lanoliny) Obecne Obecne
Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa Obecna Obecna
Balsam peruwiański Obecny Obecny
Quaternium 15 Obecne Obecne
Kathon CG Obecny Obecny
Chlorek kobaltu Obecny Obecny
Kalafonia Obecna Obecna
Żywica epoksydowa Obecna Obecna
Formaldehyd Obecny Obecny
Mieszanka substancji zapachowych Obecna Obecna
Mieszanka substancji zapachowych Obecna Obecna
Mieszanka merkaptanów Obecna Obecna
Merkaptobenzotiazol Obecny Obecny
Siarczan neomycyny Obecny Obecny
Siarczan niklu Obecny Obecny
Mieszanka parabenów Obecna Obecna
Parafenylenodiamina Obecna Obecna
Dwuchromian potasu Obecny Obecny
Mieszanina tiuramów Obecna Obecna  1. Alergia kontaktowa
  2. Wykrywanie alergii kontaktowej
  3. Wskazania do testów płatkowych
  4. Dobór substancji testowych
  5. Wykonanie testów płatkowych
  6. Odczytywanie testów
  7. Istotność kliniczna testu płatkowego
  8. Piśmiennictwo
  9. O autorze
  10. Wersja do druku (pobieranie pliku PDF)

Strony: < Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Następna >